Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Zonden kun je afkopen

Informatie

Door het doen van goede werken kan een zondaar vergeving krijgen voor zijn zonden. In de late middeleeuwen ontstaat de gewoonte om voor geld de vergeving te kopen. Als bewijs daarvan krijgt de koper een aflaatbrief. De levendige handel in aflaten is een van de aanleidingen voor de Reformatie.

Vanwege het grote aantal worden de aflaatbrieven niet langer handgeschreven, maar gedrukt, soms zelfs op perkament. Zoals dit exemplaar, uit 1501. Het initiaal P is versierd met een afbeelding van de ‘vera icon’- het ware beeld. Dat slaat op de afdruk van het gelaat van Jezus op de zweetdoek waarmee de vrome vrouw Veronica het gelaat van Jezus heeft afgedroogd tijdens de kruisweg.


Ga naar het archiefstuk

Toon alles van Middeleeuwen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in