Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Zo wijdt de wereld strekt

Informatie

Tijdens het bewind van Johan Maurits, gouverneur-generaal van Nederlands-Brazilië, weet de West-Indische Compagnie (WIC) voor korte tijd vaste voet te krijgen in Angola, een belangrijk aanvoergebied van slaven. Een van de doelen van de WIC is het vestigen van nederzettingen op de Amerikaanse kusten om daar – net als de Portugezen - landbouwproducten (zoals suiker) te telen.

Sinds 1627 proberen de Hollanders met wisselend succes gedeelten van Brazilië op de Portugezen te veroveren. In 1636 benoemt de WIC een ‘sterke man’ om een blijvende kolonie in Brazilië te realiseren: Johan Maurits van Nassau. In 1637 vestigt hij zich in Recife en bouwt op het aangrenzende eiland de nederzetting Mauritsstad. Door zijn verdraagzame beleid komt de kolonie tot grote bloei. Als liefhebber en beschermheer van kunst en wetenschap bevordert hij de beschrijving en afbeelding van de Braziliaanse natuur en cultuur. Hij blijft tot 1643 in functie. In die periode probeert hij het hier afgebeelde Bahia te veroveren, daarin slaagt hij niet.

Toon alles van Nederland en de wereld

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in