Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Wendt u af van de ontucht

Informatie

Het doel van de Nederlandsche Vereeniging tot Bestrijding der Geslachtsziekten is om geslachtsziekten te bestrijden. Dat doet zij vanaf 1914 door het organiseren van lezingen, voordrachten, het (laten) doen van onderzoek en het verspreiden van publicaties, brochures en posters. Ook richt de Vereeniging zich met specifieke brochures op bijzondere risicogroepen, zoals zeelieden en militairen.

Om vooral op lokaal niveau actief te zijn, besluit de Vereeniging in de jaarvergadering van 28 mei 1918 om eigen ‘consultatiebureaus’ op te richten. Die bureaus moeten zich dan hoofdzakelijk gaan bezighouden met de vroegtijdige behandeling van geslachtsziekten om daarmee verdere verspreiding te voorkomen. Ook door het geven van voorlichting moeten de bureaus ervoor zorgen dat patiënten na hun genezing niet opnieuw een geslachtsziekte oplopen.

ga naar het archief

Toon alles van Aids Fonds

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in