Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Vadertje Drees

Informatie

In 1947 bezorgt de minister van Sociale Zaken dr. W. Drees de ouderen voor het eerst een pensioentje met de Noodwet Ouderdomsvoorziening. Het levert hem de koosnaam ‘vadertje Drees’ op. Hij ontvangt vele brieven van dankbare ouderen. De Algemeene Bond van Ouden van Dagen verleent hem zelfs de titel “Vader der Ouden van Dagen”.

Na behandeling in de Kamer van de Noodwet Ouderdomsvoorziening komt een gestage stroom van brieven aan minister Willem Drees (1886-1988) op gang. De schrijvers uiten, soms zelfs in dichtvorm, hun vreugde over het feit dat hun levensavond nu niet meer door permanente financiële zorgen, ja zelfs door armoede beheerst wordt. Door de omstandigheden zijn de uitkeringen volgens Drees aanvankelijk karig. Maar de ouderen zijn, zo kort na de ontberingen van de Tweede Wereldoorlog, dankbaar voor elk steuntje in de rug. Nog lang spreekt men over 65-plussers als mensen die ‘van Drees trekken’. Drees is een van de mensen die heel lang van zijn eigen wet heeft kunnen genieten, hij sterft op bijna 102-jarige leeftijd.


Ga naar het archiefstuk

Toon alles van Vorming van onze staat

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in