Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname en Nederlandse Antillen op eigen benen

Informatie

Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen leggen in het statuut een aantal afspraken vast die de afhankelijkheid van Suriname en de Antillen van Nederland beperkt. Met het Statuut komt een einde aan de koloniale relatie tussen Nederland en de overzeese gebiedsdelen.

Het verlangen naar grotere zelfstandigheid van Suriname en de Antillen krijgt zijn beslag in het statuut van 1954. Zij krijgen beiden de status van land en daarmee autonomie op het gebied van binnenlands bestuur. Koninkrijksaangelegenheden zoals defensie en buitenlandse politiek blijven vooral een zaak van Nederland. Het Koninklijk Besluit tot afkondiging van het statuut is ondertekend door Koningin Juliana en enkele ministers.


Ga naar het archiefstuk

Toon alles van Vorming van onze staat

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in