Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Strateeg Van Oldenbarnevelt

Informatie

Het Twaalfjarig Bestand van 1609 is de officieuze erkenning van Nederland als zelfstandige staat. Strateeg van dit Bestand is Johan van Oldenbarnevelt. In zijn archief zitten verschillende concepten van het Bestand, waaronder deze, moeilijk leesbare, handgeschreven versie.

Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) vertegenwoordigt Holland in de vergaderingen van de Staten-Generaal. Door deze machtige positie staat hij aan de wieg van de Nederlandse staat. Vanaf 1606 zijn Spanje en de Nederlanden in onderhandeling over een wapenstilstand. Een harde eis van Van Oldenbarnevelt in die onderhandelingen is de erkenning van de Republiek als vrije, zelfstandige staat. Op 9 april 1609 komen de afgevaardigden in Antwerpen de definitieve bestandstekst overeen. De strijd zal gedurende twaalf jaar worden gestaakt en de Republiek wordt in die tijd erkend als een zelfstandige staat. Bij de Vrede van Munster in 1648 heeft de definitieve erkenning pas plaats.


Ga naar het archiefstuk

Toon alles van Vorming van onze staat

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in