Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Recycling in de middeleeuwen

Informatie

Perkament is stevig materiaal en als de teksten die er opgeschreven staan niet meer nodig zijn, kan het opnieuw worden gebruikt, bijvoorbeeld als boekband.

Aan het eind van de zestiende eeuw heeft de Ridderschap van Holland een lijst van namen van pachters verstevigd met een perkamenten omslag afkomstig uit een middeleeuws religieus liedboek. Op de getoonde buitenkant staan gezangen uit de mis die op Eerste Pinksterdag werden gezongen.


Ga naar het archiefstuk

Toon alles van Middeleeuwen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in