Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Opvoeding, gezinsleven, voorlichting, genezing

Informatie

In 1908 stelt de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunst een commissie in om onderzoek te doen naar de maatregelen die nodig zijn om de geslachtsziekten syfillis en gonorroe te bestrijden.

Deze commissie concludeert onder andere dat een “een permanent lichaam, dat zich de bestrijding der geslachtsziekten ten doel stelt” in het leven geroepen zou moeten worden. Dat advies neemt de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunst ter harte. Op 24 april 1914 richt zij de Nederlandsche Vereeniging tot Bestrijding der Geslachtsziekten op. De nieuwe Vereeniging vestigt zich eerst in Amsterdam, later verhuist ze naar Utrecht.

Vanaf het midden van de jaren 50 organiseert de Vereeniging vrijwel geen activiteiten meer en leidt ze een slapend bestaan. Maar er is nog genoeg werk te doen. In 1973 wordt daarom de Stichting tot Bestrijding der Geslachtsziekten opgericht. Deze organisatie fuseert in 2003 met de Stichting AIDS Fonds tot Stichting AIDS Fonds – SOA AIDS Nederland.

ga naar het archief

Toon alles van Aids Fonds

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in