Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Op vredesmissie

Informatie

De Staten-Generaal treden in de 17de en 18de eeuw regelmatig op als bemiddelaar bij geschillen tussen andere landen.

In 1692 sturen zij mr. Coenraad van Heemskerck naar Belgrado om de controverse tussen de keizer van Duitsland en Turkije te beslechten. Het afgebeelde document van 21 juni 1694 is zijn volmacht van de Staten-Generaal om te bemiddelen in de vredesonderhandelingen, waarvan hij overigens geen gebruik heeft kunnen maken. De volmacht is geschreven op perkament en voorzien van het zegel van de Staten-Generaal in een spanen doosje.

Toon alles van 400 jaar Nederland - Turkije

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in