Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Minister 'boerelul'

Informatie

Vanwege de oorlogshandelingen in Europa wordt de handel ernstig bemoeilijkt. Dat betekent dat verschillende goederen en voedingsmiddelen schaars worden. Uiteindelijk leidt dat ertoe dat het Nederlandse kabinet moet overgaan tot het nemen van distributiemaatregelen.

Folkert Evert Posthuma (1874-1943) is in het kabinet-Cort van der Linden minister van Landbouw, Nijverheid en Handel. In die hoedanigheid is hij tijdens de Eerste Wereldoorlog belast met de distributie van grondstoffen en voedingsmiddelen. Dat maakt hem tot een van de meest bespotte en zelfs gehate politici onder de Nederlandse bevolking. In het persoonlijk archief van Posthuma zit een groot aantal dreigbrieven aan zijn adres.

ga naar het archiefstuk

Toon alles van Eerste Wereldoorlog

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in