Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Militairen staan paraat

Informatie

Als de legers van Rusland, Duitsland en Frankrijk in de zomer van 1914 mobiliseren, wil minister Bosboom niet langer wachten met de mobilisatie van Nederland. Het Nederlandse leger moet in staat van paraatheid zijn op het moment dat de grote Europese mogendheden ten strijde trekken.

Op 31 juli 1914 maakt de Staatscourant melding van het besluit van Koningin Wilhelmina om tot algehele mobilisatie van de Nederlandse militie, landweer en zeemacht over te gaan. De voorbereidingen voor een mobilisatie zijn dan al enige tijd in volle gang. In dit dagboek van het 2e bataljon van het 3e regiment van de Nederlandse infanterie worden de belangrijkste taken voor de gemobiliseerde Nederlandse militairen nog eens duidelijker gemaakt: het naleven van de 'onzijdigheidsverplichtingen' en 'waken voor strikte onzijdigheid'.

ga naar het archiefstuk

Toon alles van Eerste Wereldoorlog

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in