Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Middeleeuwse machtsverhoudingen

Informatie

In de vijftiende eeuw proberen de hertogen van Bourgondië hun macht en aanzien uit te breiden. Zowel Filips de Goede als zijn zoon Karel de Stoute hebben de ambitie koning te worden. In 1431 richt Filips de Orde van het Gulden Vlies op. Zijn belangrijkste doel is zijn relaties meer aan zich te binden. Tijdens de bijeenkomsten van het Gulden Vlies, waarin kerkdiensten en feesten elkaar afwisselen, worden politieke kwesties besproken en nieuwe ridders verkozen.

Zoon Karel lijkt in 1473 meer succes te boeken. Met keizer Frederik III is hij die herfst in Trier om de titel Rooms-koning in ontvangst te nemen. Ook dat mislukt. De Staten van Holland vragen Karel om bij de keizer aan te dringen op opheffing van de rijksban tegen hen. Op 3 november 1473 meldt de Duitse keizer Frederik III aan de Staten van Holland dat hij de rijksban heeft geschorst.


Ga naar het archiefstuk

Toon alles van Middeleeuwen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in