Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Middeleeuwse dossiervorming

Informatie

Een middeleeuwse vorm van dossiervorming is de 'transfix'. Twee of meer charters zijn aan elkaar vastgemaakt door eerst de zegelstaart van de meest recente oorkonde door de oudere te steken. Daarna komt het zegel er op. Op deze manier zijn de charters stevig met elkaar verbonden.

In juni 1357 bericht de abdis van het klooster Rijnsburg aan de bisschop van Utrecht dat priester Gerardus Buscaert een kapelanie heeft gesticht in de kerk van Rijnsburg. Zij wijst de eerste kapelaan aan. In oktober krijgt zij haar brief aan de bisschop terug, met daaraan vastgemaakt diens bevestiging. Zij krijgt dus een charter met een transfix.


Ga naar het archiefstuk

Toon alles van Middeleeuwen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in