Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Middeleeuwse belasting

Informatie

In 1179 krijgt graaf Floris III van Holland van de Duitse keizer Frederik Barbarossa de tol (belasting) van Geervliet (Zuid-Holland). Sindsdien moet elke schipper die Geervliet passeert, 5% van de waarde van zijn lading (met een maximum van 5 mark) betalen aan de Hollandse graaf.

In 1195 bevestigt keizer Hendrik IV voor Floris’ zoon graaf Dirk III het bezit van deze tol. De inkomsten die voortkomen uit het heffen van tol, worden in later jaren voor Holland ‘de kurk waarop de grafelijke financiën drijven’. Aan de oorkonde, geschreven in het Latijn, de diplomatieke taal van die jaren, hangt het majesteitszegel van de keizer, tronend met scepter en rijksappel in de hand. Links onderaan staat het monogram van de keizer.


Ga naar het archiefstuk

Toon alles van Middeleeuwen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in