Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Leg de wapens (12 jaar) neer!

Informatie

De Bestandsakte met 38 artikelen wordt in Antwerpen ondertekend. De tekst bevat bepalingen over het staken van de strijd en het verbod nieuwe forten te bouwen en oorlogsschepen in de havens toe te laten. Ook regelt het Bestand het vrij verkeer van personen en goederen tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden en het vergoeden van schade.

De Republiek onderhandelt met Spanje over de erkenning van de Nederlanden als vrije, zelfstandige staat. Filips III gaat akkoord met een wapenstilstand onder voorwaarde van vrije beoefening van het katholicisme in alle gewesten. In 1608 lopen de vredesonderhandeling toch weer vast op eisen van Filips III waarna de Staten-Generaal de onderhandelingen staken. Onder diplomatieke druk wordt de wapenstilstand in 1609 toch een feit.


Ga naar het archiefstuk

Toon alles van Vorming van onze staat

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in