Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Homo Universalis

Informatie

Vanaf 1581 verlenen de Staten-Generaal octrooien om de economie te stimuleren en productieprocessen te beschermen. Simon Stevin is in 1584 de eerste uitvinder die daar gebruik van maakt. Hij krijgt een octrooi voor een instrument om water weg te pompen. Voor de duur van enkele jaren is hij de enige die dit instrument mag maken en gebruiken.

Stevin ontwikkelt in zijn carrière veel ideeën voor instrumenten die met wind en water te maken hebben. In 1589 ontvangt hij een octrooi voor maar liefst negen uitvindingen tegelijk: een record in de Nederlandse octrooiverlening. Stevin is niet alleen uitvinder en wetenschapper. Prins Maurits benoemt hem tot kwartiermeester-generaal. In deze functie is Stevin verantwoordelijk voor de logistiek van het Staatse leger.


Ga naar het archiefstuk

Toon alles van Gouden Eeuw

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in