Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hoe Alva zijn bril verloor…

Informatie

Het verzet tegen Filips II wordt onder Willem van Oranje steeds groter. Na de overwinning bij de slag van Heiligerlee en de inname door de geuzen van Den Briel is de opmars tegen de Spaanse tirannie niet meer te stuiten. Het samenroepen van de Statenvergadering is een volgende revolutionaire daad.

Alleen de koning of zijn stadhouder heeft het recht de Staten samen te roepen. Op 19 juli 1572 komen de Staten van Holland bijeen in Dordrecht. Willem van Oranje laat zich vertegenwoordigen door Philips van Marnix, heer van St. Aldegonde. Hij vraagt de Steden om gelden voor de strijd tegen de landvoogd. Hij heeft 7.000 ruiters en 15.000 man voetvolk nodig. De vertegenwoordigers van de steden besluiten de gelden te vinden en verklaren de Prins te erkennen als de stadhouder van de Koning. Ook gaan ze akkoord met de wens van de Prins om vrijheid van godsdienst toe te staan.


Ga naar het archiefstuk

Toon alles van Vorming van onze staat

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in