Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Geen echte vernieuwing

Informatie

De discussie over de gekozen minister-president, het districtenstelsel, het tweekamerstelsel, referendum en volksinitiatief en sociale grondrechten start in 1974 en leidt in 1983 tot herziening van de Grondwet.

Van een echte staatkundige vernieuwing is in de herziene Grondwet geen sprake. De positie en bevoegdheden van de Eerste Kamer blijven ongewijzigd, en van een gekozen formateur, een beperkt districtenstelsel en een correctief referendum komt het ook niet. Wel worden enkele nieuwe grondrechten toegevoegd, zoals de bescherming van burgers tegen discriminatie, de algemene vrijheid van meningsuiting en de verplichting voor de overheid om werkgelegenheid, bestaanszekerheid en een schoonmilieu te bevorderen. Andere belangrijke wijzigingen zijn dat Amsterdam nu officieel de hoofdstad van het Koninkrijk der Nederlanden is en dat de leeftijd om Kamerlid te mogen zijn, is verlaagd naar achttien jaar.


Ga naar het archiefstuk

Toon alles van Vorming van onze staat

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in