Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Galeislaven terug naar huis

Informatie

Schipper Thomas Gerritsz. van Staveren krijgt van de Staten-Generaal opdracht om de Turkse en Moorse galeislaven, die tijdens de slag om Sluis uit Spaanse schepen bevrijd zijn, terug te brengen naar Saffi in Marokko en Algiers. Het gaat om 138 slaven.

Deze akte is gesloten tussen Pieter Maartensz. Coy als gecommitteerde van de Staten-Generaal, en Thomas Gerritsz. Dit is het vroegste originele stuk over de uitlevering van de Turkse krijgsgevangenen. De Staten-Generaal berichten ook de Turkse Sultan over deze transactie. Het is een mooie gelegenheid om diplomatieke betrekkingen aan te knopen.

Ga naar het archiefstuk

Toon alles van Nederland Algerije 400 jaar

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in