Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Forever friends

Informatie

Dit handels- en vredesverdrag is op 8 oktober 1782 getekend. Al in 1781 is John Adams voor de Verenigde Staten de officiële gezant in de Republiek. Het duurt nog tot 1782 voordat de Staten-Generaal het land ook erkennen en het verdrag ondertekenen.

Enkele jaren ervoor zijn de Verenigde Staten onafhankelijk geworden van de Engelse overheersers. Dat heeft direct positieve gevolgen voor de Republiek, omdat ook het handelsmonopolie met Engeland is opgeheven. John Adams krijgt daarom als instructie mee een handelsverdrag te sluiten en leningen aan te gaan voor zijn land. En hij slaagt daarin; naast het handelsverdrag sluit hij leningen af van in totaal vijf miljoen gulden.


Ga naar het archiefstuk

Toon alles van Nederland en de wereld

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in