Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Feestdichter

Informatie

De dichter Willem van Hildegaersberg is eind veertiende eeuw een vaste gast aan het hof van de graven van Holland. Tijdens speciale gelegenheden komt hij zijn gedichten voordragen.

Tussen 1383 en 1408 komt hij bijna jaarlijks langs, meestal op kerkelijke feestdagen zoals Pasen of Kerstmis, om de graaf en zijn gezelschap te vermaken met zijn gedichten. Die gaan over serieuze onderwerpen, zoals het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten, het gedrag van de adel in het bestuur, belastingen of corruptie in de rechtspraak. Willem is een rondreizend dichter die leeft van de vergoedingen die hij krijgt voor zijn optredens. Naast geld krijgt hij van de Hollandse graven ook wel kleding. Dat zijn gedichten in de smaak vallen blijkt wel uit het feit dat graaf Willem VI een boek aanschaft met ‘vele schoonre sproken die Willem van Hillegairtsberg gemaect hadde’.


Ga naar het archiefstuk

Toon alles van Middeleeuwen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in