Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Even wat lenen voor de cadeaus

Informatie

De Staten-Generaal zijn er niet op voorbereid dat aan zoveel personen en in zo grote hoeveelheden geschenken moeten worden uitgedeeld. Deze kostenpost is voor de missie van 1612 dan ook veel te laag begroot, zodat het budget van ambassadeur Cornelis Haga snel is uitgeput.

De Turkse Grootadmiraal Halil Pasja, die een groot voorvechter van een Turks-Nederlandse alliantie is, verstrekt daarom een voorschot, waarmee de gezant weer even vooruit kan. Uiteraard brengt hij deze gelden later bij de Staten-Generaal in rekening. Hierdoor weten we hoe onmisbaar de pro-Nederlandse 'lobby' in Turkije is geweest voor het welslagen van Haga's missie. De Hoog Mogende heren betalen de voorschotten van de pasja overigens tot de laatste penning terug.

Toon alles van 400 jaar Nederland - Turkije

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in