Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Eureka!

Informatie

De Staten van Holland verlenen in 1589 een octrooi aan Cornelis Dircksz Muys, stadstimmerman van Delft. Dit octrooi beschermt zijn uitvinding van een kleine windwatermolen. Schuin opgesteld hevelt de molen met een scheprad water van de ene waterloop naar de andere over.

Muys is een tijdgenoot van de beroemde ingenieur Simon Stevin. Ze hebben waarschijnlijk samengewerkt bij het ontwerpen van sluisdeuren. Tekeningen van geoctrooieerde vindingen gaan in de regel terug naar de uitvinder, bij uitzondering is dit ontwerp bewaard in het Statenarchief. De betekenis van een octrooi verandert in de loop der eeuwen. In de Middeleeuwen is het een akte waarin vorsten bepaalde rechten aan steden en individuen verlenen. Later kan een octrooi ook inhouden dat iemand een bepaald boek mag drukken, of ergens handel kan drijven. Een goed voorbeeld hiervan is het VOC-octrooi uit 1602 waarbij de VOC het alleenrecht krijgt op het voeren van handel in het gebied tussen Kaap de Goede Hoop en Kaap Hoorn. Nu is een octrooi alleen bedoeld om een uitvinding te beschermen en exclusief te kunnen exploiteren.


Ga naar het archiefstuk

Toon alles van Gouden Eeuw

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in