Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Een tegen allen

Informatie

De Unie van Utrecht uit 1579 is een verbond tussen onafhankelijke gewesten en steden met als doel: de strijd tegen Spanje voort te kunnen zetten. De bondgenoten spreken af dat ze elkaar zullen bijstaan in de verdediging tegen buitenlandse vorsten. Voor de bekostiging daarvan zullen ze gezamenlijke belastingen heffen. Ook regelen zij de vrijheid van godsdienst.

Eenheid tussen de gewesten was nodig in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) tegen Spanje. De Unie van Utrecht fungeert als een soort grondwet. De gewesten behouden hun eigen soevereiniteit, alleen in gemeenschappelijke zaken van oorlog, vrede en belastingen treden ze gezamenlijk op. Voor belangrijke beslissingen is eenstemmigheid nodig. Wat de godsdienst betreft mogen Holland en Zeeland zelf weten hoe ze zich gedragen, de anderen laten het katholicisme ongemoeid. Niemand mag vervolg worden om zijn geloof.


Ga naar het archiefstuk

Toon alles van Vorming van onze staat

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in