Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Een machtige vrouw

Informatie

Maria van Bourgondië volgt in 1477 haar vader Karel de Stoute op in het bestuur van de Nederlandse gewesten. De centralistisch regerende Karel de Stoute wekte veel verzet bij de gewesten. Maria moet al binnen drie weken na zijn dood concessies aan de gewesten doen.

De Nederlandse gewesten maken in de vijftiende eeuw deel uit van het Bourgondische Rijk. De standen of staten van de gewesten zijn sinds 1464 vertegenwoordigd in de Staten-Generaal. Zij dwingen Maria van Bourgondië het Groot Privilege te ondertekenen waarmee zij een groot aantal voorrechten van de gewesten vastlegt. De Staten-Generaal mogen voortaan op eigen gezag vergaderen. De gravin mag zonder hun toestemming geen belasting heffen of een oorlog beginnen.


Ga naar het archiefstuk

Toon alles van Vorming van onze staat

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in