Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

De vlek Den Haag

Informatie

Een van de vroegste plattegronden van Den Haag die de cartograaf Jacob van Deventer 'open vlek Die Haghe' noemt. Den Haag is een van de 250 steden in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden die Van Deventer in kaart brengt.

Spanje is het enige land dat over zo’n vroege en grote verzameling stadsplattegronden beschikt. Filips II, koning van Spanje en vorst der Nederlanden, is Van Deventers opdrachtgever. Vanwege zijn strijd tegen de opstandige Nederlanders wil Filips II de verdedigingswerken van deze steden leren kennen. Dat laatste is niet te vinden op de Haagse plattegrond: verdedigingswerken als stadsmuren, grachten, of bolwerken ontbreken. Filips II zal dit zeker opgemerkt hebben. Pas in 1613-1619 is er een start gemaakt met een verdedigingsgordel door elf singels aan te leggen.


Ga naar de scan

Toon alles van Middeleeuwen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in