Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

De kust van Barbarije

Informatie

De kust van Barbarije, of Berber kust, was de naam die de Europeanen vanaf de 16e tot en met de 19e eeuw gebruikten om het grootste deel van het land waar Berbers leefden aan te duiden. Tegenwoordig noemen we dit de Maghreb.

De aanduiding Barbarije heeft vooral betrekking op de Berberse kustgebieden en steden in het midden en westen van Noord-Afrika – het huidige Marokko, Algerije, Tunesië en Libië.

Met de Engelse term ‘Barbary’ (en zijn Europese varianten Barbaria, Berbérie, etc.) worden al de Berber-landen bedoeld, inclusief de regionen die niet aan de kust, maar diep in het binnenland liggen. Deze kaart uit 1662 van de wereldberoemde Nederlandse kaartenmakersfamilie Blaeu is daar een duidelijk voorbeeld van.

Toon alles van Nederland Algerije 400 jaar

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in