Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

De kost gaat voor de baat uit'

Informatie

De West-Indische Compagnie (WIC) is een vennootschap en bestaat uit 5 kamers; Amsterdam, Zeeland, Maze (Rotterdam/Delft/Dordrecht), Noorderkwartier (Hoorn/Enkhuizen) en Stad en Lande (Groningen en Friesland). De aandeelhouders heten participanten. De hoofdparticipanten leggen 6000 gulden in; die tijd een fors bedrag. In het kapitaalboek worden de namen van de participanten en hun inleg ingeschreven

De hoofdparticipanten hebben het recht uit hun midden bewindhebbers te benoemen. Het hoofdbestuur wordt gevormd door 19 bewindhebbers: de Heren XIX. Na de heroprichting van de WIC in 1672 wordt dat teruggebracht naar 10. De WIC heeft slechts enkele keren een winstuitkering gedaan, o.a. na de verovering van de Zilvervloot in 1628.

Ga naar het archiefstuk

Toon alles van Nederland en de wereld

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in