Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Dan liever de lucht in…

Informatie

In Zuid-Nederland (het huidige België) groeit de onvrede over het bestuur van Willem I en daarmee het verlangen naar politieke en religieuze vrijheid. In augustus 1830 komt het tot een uitbarsting. De opstand wordt onderdrukt en de onafhankelijkheidsverklaring van België wordt niet door Willem I geaccepteerd. Pas in 1839 erkent Nederland de Belgische onafhankelijkheid en tekent Willem I het afscheidingsverdrag.

In het verdrag tussen Nederland en België wordt de afscheiding van België definitief geregeld. Onder meer wordt vastgelegd dat België zal bestaan uit de zeven zuidelijke provincies van het Verenigd Koninkrijk van 1815 en delen van Limburg en Luxemburg. Ook wordt vastgelegd dat België een onafhankelijke staat wordt en voor altijd neutraal zal blijven ten opzichte van andere staten. De akte van ratificatie door België is ondertekend in het paleis in Brussel door Koning Leopold I.


Ga naar het archiefstuk

Toon alles van Vorming van onze staat

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in