Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Bemiddelaars Reynier en Gaspard

Informatie

Nederland krijgt een exemplaar van het vredesverdrag van Zistova, omdat onze ambassadeur in Wenen Reynier van Haeften, samen met Gaspard Testa, heeft bemiddeld bij de onderhandelingen die hebben geleid tot de Vrede van Zistova.

Bij dit verdrag hoort een kaart, waarop het grensverloop tussen het Osmaanse Rijk en het Oostenrijks-Hongaarse Keizerrijk is gemarkeer. Het verdrag is nog steeds actueel, omdat de grens die toen is bepaald, de huidige grens tussen Bosnië-Herzegovina en Kroatië is.

Toon alles van 400 jaar Nederland - Turkije

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in