Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Armen en hulpbehoevenden

Informatie

In 1854 wordt de Armenwet aangenomen, maar een directe oplossing voor de armoede is dit niet. De zorg voor de armen ligt net als daarvoor bij 'kerkelijke en bijzondere instellingen van weldadigheid’.

Het parlement is huiverig voor een armenzorg door de overheid. Alleen hulpbehoevenden die tot geen enkele kerk behoren mogen door een overheidsorgaan (de gemeente) worden geholpen. Of bij uitzonderlijke omstandigheden zoals de dramatische misoogsten. Een burger moet voor hulp ook altijd bij de gemeente aankloppen waar hij is geboren. De wettelijke regeling van de armenzorg kan beschouwd worden als het eerste sociale grondrecht.


Ga naar het archiefstuk

Toon alles van Vorming van onze staat

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in