Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Alweer een grondwet?

Informatie

Onder leiding van Van Hogendorp komt een nieuwe grondwet tot stand. Het aantal grondrechten wordt, onder invloed van Belgische commissieleden, uitgebreid. De Staten-Generaal in Nederland aanvaarden het ontwerp met algemene stemmen. In België zijn weliswaar een aantal tegenstemmers maar de wet treedt toch op 24 augustus 1815 in werking.

In de Nieuwe Grondwet wordt een tweekamerstelsel geregeld. De Eerste Kamer wordt een kamer van aanzienlijken die voor het leven door de Koning worden benoemd. De Tweede Kamer krijgt 55 leden voor het Noorden en 55 voor het Zuiden en de vergaderingen zijn openbaar. De macht van de Koning blijft sterk. De vrijheid van drukpers wordt weer in de Grondwet opgenomen.


Ga naar het archiefstuk

Toon alles van Vorming van onze staat

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in