Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Algemeen kiesrecht bij wet geregeld

Informatie

In de grondwet van 1917 wordt het algemeen kiesrecht voor mannen geregeld. Vrouwen krijgen passief kiesrecht. En de evenredige vertegenwoordiging komt in de plaats van het ingewikkelde districtenstelsel. Verder krijgt het bijzonder onderwijs, net als het openbaar onderwijs, recht op financiële overheidssubsidie.

Het censuskiesrecht van 1848, waarbij alleen mannen die een zeker bedrag aan belasting betalen mogen stemmen, wordt in 1917 afgeschaft. Met de invoering van het algemeen kiesrecht mogen alle mannen boven de 22 jaar meedoen, ongeacht hun belastingaanslag. Vrouwen kunnen volgens het nieuwe kiesrecht alleen gekozen worden. Zij moeten nog twee jaar wachten voor ze actief stemrecht krijgen.


Ga naar het archiefstuk

Toon alles van Vorming van onze staat

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in