Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Militairen in de Franse Tijd 1795-1813

In het Nationaal Archief zijn de militaire stamboeken, de naamlijsten, conduitestaten en pensioenstaten aanwezig van militairen in de Franse tijd. Het betreft hier uitsluitend militairen in Nederlandse dienst. Deze verzameling is onvolledig bewaard gebleven, zodat het goed mogelijk is dat u, terwijl u uit een andere bron weet dat de gezochte persoon militair is geweest, hem toch niet in de naamlijsten aantreft.

Hoe ga ik te werk?

U begint uw zoektocht bij de digitale index Landmacht: Stamboeken 1795-1813 op deze website. Hier vult u de naam in van de gezochte persoon en drukt u op de knop Zoeken. De resultaten verschijnen onder het zoekveld. Wanneer u klikt op een resultaat, ziet u in de bronverwijzing in welk inventarisnummer, en op welke pagina in dat inventarisnummer, het stamboek van de betreffende persoon te vinden is. Dit inventarisnummer kunt u aanvragen en in de studiezaal inzien. Al deze stamboeken bevinden zich in het archief van Stamboeken, Naamlijsten, Conduite- en Pensioenstaten van officieren, onderofficieren en minderen der Landmacht 1795-1813 (2.01.15).

In het stamboek vindt u, behalve de staat van de dienst, ook de lengte, leeftijd, geboorteplaats, beroep, signalement, godsdienst en de huwelijkse staat van de door u gezochte persoon.

Sommige militairen komen voor in meerdere stamboeken. Dat betekent dat u bij deze militairen in de index meerdere bronverwijzingen ziet staan. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de loopbaan van de militair, kunt u het beste alle inventarisnummers inzien. Het is niet zo dat het hoogste nummer ook de meeste informatie oplevert.

Verder zoeken

Behalve de stamboeken, naamlijsten, conduite- en pensioenstaten kunt u ook de pensioenregisters raadplegen. Hierin worden de rang, de hoogte van het pensioen en soms de overlijdensdatum vermeld. De klapper op deze register vindt u onder archiefinventarisnummer 2.01.20 in de studiezaal. Komt de door u gezochte militair in de klapper voor, kunt u het betreffende register aanvragen met de computer. Het inventarisnummer is het nummer vóór het streepje.  

Voorbeeld:

U bent op zoek naar Hendrik Symons. U zoekt hem op in de digitale index Landmacht: Stamboeken 1795-1813 en ziet staan dat zijn rang offcier was. Daaronder vindt u de bronverwijzing: Nummer toegang: 2.01.15, inventarisnummer: 10, folionummer: 91. Wanneer u het stamboek wilt reserveren voor inzage, noteert u eerst het folionummer. Vervolgens klikt u op de bronverwijzing. Op de volgende pagina kunt u via de knop Reserveren onder aan de pagina, het inventarisnummer aanvragen. Wanneer u het stamboek voor u op tafel hebt, zoekt u folionummer 91 op en vindt u de inschrijving van Hendrik Symons.

Wanneer u een scan van dit stamboek wilt bestellen, klikt u níet op de bronverwijzing. In plaats daarvan klikt u meteen op de knop In Winkelwagen. Via de winkelwagen rechtsboven aan uw scherm, kunt u de bestelling vervolgens afronden. 

In bovenstaand voorbeeld is sprake van een stamboek; het is echter heel goed mogelijk dat een klapper (en dat geldt voornamelijk voor de archiefinventarissen 2.01.34 t/m 2.01.38) naar een naam-, conduite- of pensioenstaat verwijst. Deze lijsten leveren minder informatie op dan een stamboek. Een naamlijst vermeldt soms niet meer dan rang en leeftijd.

Militairen onder Frans bevel

Van Nederlandse soldaten in de Franse krijgsdienst, berusten bij het Nationaal Archief alleen de overlijdensakten. Het gaat hier om militairen – vrijwel uitsluitend onder de rang van officier - die in een hospitaal of andere openbare instelling zijn overleden. Op deze dossiers is een papieren naamklapper aangelegd met het nummer 2.01.19. Let bij de raadpleging van de klapper wel op, want de spelling van de namen is verfranst. De Jong wordt bijvoorbeeld Deyongue.

Wanneer u op zoek bent naar een militair die met Napoleon mee naar Rusland is gegaan, kunt u informatie inwinnen bij:

Service Historique de la Défense (SHD)
Château de Vincennes
Avenue de Paris
94306 Vincennes Cedex
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

U dient dan wel het regiment op te geven waarin de betreffende militair heeft gediend. 

Termen:

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in