Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Militairen in de Bataafs-Franse tijd 1795-1813

In het Nationaal Archief zijn militaire stamboeken, naamlijsten, conduitestaten en pensioenstaten aanwezig van militairen in de Bataafs-Franse tijd. Het betreft uitsluitend militairen in Nederlandse dienst. Deze verzameling is onvolledig bewaard gebleven, zodat het goed mogelijk is dat u, terwijl u uit andere bron weet dat de gezochte persoon in deze jaren militair is geweest, hem toch niet in de indexen aantreft.

Er zijn een aantal digitale indexen. Komt de door u gezochte hierin een of meer keren voor, dan kunt u het inventarisnummer/nummers reserveren voor inzage in de studiezaal. Ook kunt u, zonder naar de studiezaal te komen, een scan van een registratie bestellen (kosten: 20 euro in totaal, per registratie).

Hoe ga ik te werk?

U begint uw zoektocht bij de digitale index Landmacht: Stamboeken 1795-1813 op deze website. Hier vult u de naam in van de gezochte persoon en drukt u op de knop Zoeken. De resultaten verschijnen onder het zoekveld. Wanneer u klikt op een resultaat, ziet u in de bronverwijzing in welk inventarisnummer, en op welke pagina in dat inventarisnummer, het stamboek van de betreffende persoon te vinden is. Dit inventarisnummer kunt u aanvragen en in de studiezaal inzien. Al deze stamboeken bevinden zich in het archief van Stamboeken, Naamlijsten, Conduite- en Pensioenstaten van officieren, onderofficieren en minderen der Landmacht 1795-1813 (2.01.15).

In het stamboek vindt u, behalve de staat van de dienst, ook de lengte, leeftijd, geboorteplaats, beroep, signalement, godsdienst en burgerlijke staat (ongehuwd, gehuwd, weduwnaar) van de door u gezochte persoon.

Sommige militairen komen voor in meerdere stamboeken. Dat betekent dat u bij deze militairen in de index meerdere bronverwijzingen ziet staan. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de loopbaan van de militair, kunt u het beste alle inventarisnummers inzien. Het is niet zo dat het hoogste nummer ook de meeste informatie oplevert.

Pensioenregisters

Behalve de stamboeken, naamlijsten, conduite- en pensioenstaten kunt u ook pensioenregisters raadplegen. Hierin worden de rang, de hoogte van het pensioen en soms de overlijdensdatum vermeld. Zie de index www.gahetna.nl/collectie/index/nt00243.  

Voorbeeld:

U bent op zoek naar Hendrik Sijmons. U zoekt hem op in de digitale index Landmacht: Stamboeken 1795-1813 en ziet staan dat zijn rang offcier was. Daaronder vindt u de bronverwijzing: Nummer toegang: 2.01.15, inventarisnummer: 10, folionummer: 91. Wanneer u het stamboek wilt reserveren voor inzage, noteert u eerst het folionummer. Vervolgens klikt u op de bronverwijzing. Op de volgende pagina kunt u via de knop Reserveren onder aan de pagina, het inventarisnummer aanvragen. Wanneer u het stamboek voor u op tafel hebt, zoekt u folionummer 91 op en vindt u de inschrijving van Hendrik Sijmons.

Bestellen van een scan

Wanneer u een scan van dit stamboek wilt bestellen, klikt u níet op de bronverwijzing. In plaats daarvan klikt u meteen op de knop In Winkelwagen. Via de winkelwagen rechtsboven aan uw scherm, kunt u de bestelling vervolgens afronden. 

In bovenstaand voorbeeld is sprake van een stamboek; het is echter heel goed mogelijk dat een klapper (en dat geldt voornamelijk voor de archiefinventarissen 2.01.34 t/m 2.01.38) naar een naam-, conduite- of pensioenstaat verwijst. Deze lijsten leveren minder informatie op dan een stamboek. Een naamlijst vermeldt soms niet meer dan rang en leeftijd.

Militairen onder Frans bevel

Van Nederlandse soldaten in Franse krijgsdienst berusten bij het Nationaal Archief alleen een aantal overlijdensaktes. Het gaat om een zeer onvolledig bestand met betrekking tot militairen – vrijwel uitsluitend onder de rang van officier - die, buiten Nederland, in een hospitaal of andere openbare instelling in met name Frankrijk zijn overleden. Let op: het betreft niet de militairen die met Napoleon meegegaan zijn naar Rusland. Zie de index www.gahetna.nl/collectie/index/nt00242.

Let bij de raadpleging van de index erop dat de spelling van de namen soms verfranst is. De Jong wordt dan bijvoorbeeld Deyongue.

Wanneer u op zoek bent naar een Nederlandse militair die met Napoleon mee naar Rusland is gegaan, kunt u informatie inwinnen bij:

Service Historique de la Défense (SHD)
Château de Vincennes
Avenue de Paris
94306 Vincennes Cedex
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

U dient dan wel het regiment op te geven waarin de betreffende militair heeft gediend. 

Nederlandse militairen in de Slag bij Waterloo

In de Slag bij Waterloo in 1815 vochten legers uit heel Europa mee tegen Napoleon. Tijdens deze gewelddadige slag - waarbij Napoleon definitief werd verslagen - sneuvelden vele soldaten en anderen raakten gewond. Als dank voor de geleverde diensten kregen de overlevenden een geldelijke beloning, een Waterloogratificatie. De administratie hiervan kunt u vinden in het Archief van het Hoofdbestuur van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de Gewapende Dienst in de Nederlanden (bij het Stadsarchief Amsterdam). In de handleiding leest u hoe u het onderzoek in dit archief (met index) kunt uitvoeren.

Termen:

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in