Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Vreemdelingendossiers IND ca. 1945-1995

Het Nationaal Archief beheert een deel van de vreemdelingendossiers die tussen 1945 en 1995 door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn aangemaakt. We hebben een klein aantal dossiers van vóór 1945. De inhoud kan per dossier verschillen. Zo kunnen er processen-verbaal, geboortebewijzen, informatie over meereizende familieleden of informatie over de eerste verblijfplaats(en) in te vinden zijn.

Deze dossiers zijn niet online te raadplegen en zijn beperkt openbaar. Dit betekent dat u per email een verzoek kunt indienen voor inzage in de studiezaal. Er mogen in principe geen kopieën gemaakt worden uit deze dossiers, behalve als dit nodig is voor een gerechtelijke of bestuurlijke procedure.

Slechts een deel bewaard

Niet van elke vreemdeling is een dossier bewaard gebleven. In de loop der jaren zijn de richtlijnen voor het bewaren en/of vernietigen van dossiers vaak veranderd, het ligt aan de periode van binnenkomst in Nederland of er een dossier bewaard is gebleven.

1939-1945

Vanaf 1939 zijn er vreemdelingendossiers te vinden in het RVD-archief 2.09.45.

1945-1973

Uit deze periode zijn alleen de vreemdelingendossiers bewaard gebleven van afwijkende zaken. Alle dossiers voor wat betreft de gewone toelating van vreemdelingen werden vernietigd.

1973-1990

Vanaf 1973 zijn alle vreemdelingendossiers bewaard gebleven, ook de aanvragen die zijn afgewezen.

1990-1995

Vanaf 1990 zijn alleen de vreemdelingendossiers bewaard van mensen die in Nederland mochten blijven. Het Nationaal Archief heeft momenteel (een groot deel van) de bewaarde dossiers gevormd tot 1995.

Wat ligt nog bij de IND:

 • Vreemdelingendossiers die de IND nog nodig heeft voor zijn werkzaamheden. 
 • Vreemdelingendossiers vanaf 1996.
 • Naturalisatiedossiers en dossiers met betrekking tot nationaliteitsvraagstukken vanaf ca. 1950. Deze dossiers bevatten ook vaak documenten over de procedure waarmee een vreemdeling Nederland is binnengekomen.

U kunt informeren bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Postbus 5800, 2280 HV Rijswijk. Contactpersoon is de heer Jurgen Pauwels (email: JJL.Pauwels@ind.minvenj.nl)

Inzage IND-dossiers

U kunt uw verzoek voor inzage in uw IND-dossiers richten aan het Nationaal Archief. Dat kan aan het postadres, maar bij voorkeur per e-mail naar info@nationaalarchief.nl. Binnen maximaal 6 weken kunt u een antwoord met het onderzoeksresultaat verwachten waarna u een afspraak kunt maken voor inzage in het dossier in de studiezaal. Vooropgesteld dat aan onderstaande 6 voorwaarden voldaan is.

 1. In uw verzoek dient u de volgende gegevens te vermelden:
 2. Naam met volledige voornamen van uzelf of de betreffende persoon
 3. Jaar van binnenkomst in Nederland (mits bij u bekend)
 4. Een kopie van uw legitimatiebewijs als bijlage. Indien het om iemand anders gaat is er een toestemmingsbrief nodig van de betreffende persoon of een bewijs van overlijden.
  Wij maken u erop attent dat u uitsluitend een kopie van het dossier kunt krijgen als u het nodig heeft ten behoeve van een gerechtelijke procedure of andersoortige officiële aanvraag. Graag ontvangen wij een bewijs waaruit blijkt dat u dit nodig heeft.

Kopieën

Mocht u een kopie nodig hebben van het dossier ten behoeve van een gerechtelijke procedure of andersoortige officiële aanvraag zijn er twee mogelijkheden:

 • U kunt tijdens uw bezoek zelf fotograferen of kopieën laten maken, let op: dit is alleen mogelijk als u dit bij het indienen van uw verzoek aangeeft.
 • Of u kunt digitaal kopieën bestellen. Hier zijn kosten aan verbonden. Na de bestelling ontvangt u eerst een prijsopgave waar u een akkoord op moet geven.

Termen:

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in