Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Voorouders in slavernij op Curaçao

In 1863 werd op Curaçao de slavernij opgeheven. Op dat moment kregen de vele vrijgelaten slaven pas een voor- en een achternaam. Het ontbreken van een achternaam maakt het zoeken naar voorouders zeer lastig. Het zoeken naar voorouders vóór 1828 is zelfs bijna onmogelijk.

Hoe ga ik te werk?

Bij genealogisch onderzoek is het belang vanuit het heden terug te werken naar het verleden. Verzamelt u thuis zo veel mogelijk gegevens, namen en plaatsen.

Manumissies

Gedurende de hele periode van slavernij kwam het voor dat slaveneigenaars één of meerdere slaven en slavinnen vrijlieten. Bijvorbeeld wegens trouwe dienst. Ook probeerden vrijgelaten slaven hun familieleden vrij te kopen. In de index Vrij van Slavernij kunt u zoeken op de slavennaam van de vrijgelaten slaaf en op de naam van de eigenaar.

Emancipatie

Bij de opheffing van de slavernij werd bepaald dat de eigenaar van slaven 300 gulden per geëmancipeerde slaaf van de Nederlandse overheid kregen. In het archief van de Algemene rekenkamer worden deze uitgaven verantwoord. in de namenklapper vindt u de namen van alle personen die tot 1863 slaaf waren. Deze namenklapper kunt u raadplegen op de studiezaal van het Nationaal Archief. U vindt de klapper in de inventarissenkast onder nummer 2.02.10.

De verantwoording van de betaling vindt u in per regio geordende mapjes. Deze bevinden zich in de inventarisnummers 238-243 van het archief van de Algemene Rekenkamer. U vraagt met de computer het gewenste inventarisnummer aan uit de archiefinventaris 2.02.09.08.

Burgerlijke stand

Na 1863 kunt u gebruik maken van de archieven van de burgerlijke stand. Deze archieven zijn aanwezig in het Nationaal Archief van de Nederlandse Antillen. Een deel van de gegevens is inmiddels ingevoerd in de website WieWasWie. Wanneer u daar niet vindt wat u zoekt kunt u contact opnemen via de website www.nationalarchives.an.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in