Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Stichtingen

Bij het Nationaal Archief wordt het Stichtingenregister over de periode 1957 tot 1976 bewaard. Dit register is afkomstig van het ministerie van Justitie en bevat zo'n 500.000 dossiers inzake de erkenning van stichtingen als rechtspersoon.

Bij de Wet van 31 mei 1956 Stb. 327 kwamen voor het eerst regels tot stand over de rechtsgeldigheid van stichtingen en de aanvaarding van stichtingen als rechtspersoon. Deze wet werd van toepassing verklaard op nieuwe én bestaande stichtingen. Veranderingen in bestuur en/of statuten moesten worden aangemeld. De statuten van stichtingen hoefden niet koninklijk te worden goedgekeurd.

De invoering van boek 2 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek in 1976 bracht een nieuwe regeling voor stichtingen. Vanaf dat moment hoefden zij zich niet meer te registreren bij het ministerie van Justitie. Vanaf deze datum werd het Stichtingenregister dan ook niet meer bijgehouden. Voor de registratie van stichtingen vanaf 1976 tot heden kunt u zich wenden tot de regionale Kamer van Koophandel.

Wat vind ik in een stichtingendossier?

De dossiers uit het Stichtingenregister betreffen inschrijvingen uit de periode 1956-1976, maar kunnen ook gegevens uit de periode daarvoor bevatten. Een dossier omvat meestal diverse aanmeldingsformulieren en een exemplaar van de notariële akte waarbij de stichting is opgericht of waarbij de statuten zijn gewijzigd.

Een stichtingendossier is niet hetzelfde als het archief van een stichting. Wanneer u op zoek bent naar het archief van een stichting kunt u dit proberen te vinden met behulp van het Centraal Register Particuliere Archieven (CRPA). Het CRPA registreert de verblijfplaats van een aantal niet-overheidsarchieven in Nederland. Deze registratie is te raadplegen in de studiezaal van het Nationaal Archief.

Hoe ga ik te werk?

Er zijn twee alfabetische klappers op de dossiers van het Stichtingenregister: één op plaatsnaam (de statutaire vestigingsplaats van de stichting) en één op naam van de stichting. Daarbinnen zijn de dossiers weer geordend op één of meer trefwoorden uit de volledige stichtingsnaam. In de klappers treft u achter de letters ST een nummer aan. Dit is het inventarisnummer van het dossier waarin de gegevens over de stichting te vinden zijn en waarmee het dossier kan worden aangevraagd. Omdat niet alle dossiers openbaar zijn, moet het dossier door de medewerker van de informatiebalie voor u worden aangevraagd. Dat gebeurt met het toegangsnummer 2.09.12.02 en het gevonden inventarisnummer.

Voor meer informatie over stichtingen en hun registraties, ook buiten de periode 1957-1976, kunt u de inleiding van archiefinventaris 2.09.12.02 raadplegen.

Openbaarheid

De oudere archieven van het ministerie van Justitie zijn in principe vrij raadpleegbaar. Voor inzage in archieven jonger dan 75 jaar geldt dat toestemming is vereist van de directeur van het Nationaal Archief. Raadpleging van stukken uit het verenigingenregister die het handelen van nog levende personen betreffen is niet toegestaan; stukken over rechtshandelingen van de betrokken vereniging zijn wel openbaar.

Termen:

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in