Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rijksveldwachters 1813-1940 (1945)

Bij het Nationaal Archief is aanwezig het archief van het Ministerie van Justitie. Hierin bevinden zich gegevens over de loopbaan van specifieke rijksveldwachters: aanneming, bevorderingen, overplaatsingen, pensioenbeschikkingen. Een paar andere, minder belangrijke archiefbestanden worden in deze onderzoeksgids ook genoemd. Archiefstukken met betrekking tot veldwachters zijn niet online raadpleegbaar. Ze kunnen in de studiezaal van het Nationaal Archief bekeken worden.

Geen dossiers of stamboeken

Verwacht u in het archief Ministerie van Justitie géén dossier of bladzijde in een stamboek waarin alle gegevens van één bepaalde veldwachter bij elkaar vermeld staan. De stukken zitten, een enkele uitzondering daargelaten, op verschillende plaatsen, afhankelijk van de datum, opgeborgen in de chronologische serie “verbalen” in het archief Ministerie van Justitie tussen allerlei andere stukken in die tot het taakgebied van het ministerie behoorden.

Om te weten te komen op welke datum een stuk is opgeborgen, moet eerst gezocht worden in jaarlijkse namenklappers en indexen die als archiefstukken aangevraagd moeten worden. Het scheelt als u ongeveer begin- en eindtijd van de loopbaan weet. Zo niet, dan is onderzoek eigenlijk geen doen als het om een grote periode gaat. De periode vóór 1877 biedt soms wat meer aanknopingspunten.

Onderzoek in archief Ministerie van Justitie

Volgorde van onderzoek: 1. namenklapper 2. index 3. verbaal (= het eigenlijke, inhoudelijke archiefstuk) 1. Een namenklapper verwijst naar een bladzijdenummer van de index, of naar een rubriek in de index met een volgnummer binnen deze rubriek. 2. Een index geeft de verbaaldatum (en verbaalnummer) van afdoening van het stuk. Met deze datum kan het aan te vragen inventarisnummer in de chronologische serie verbalen bepaald worden.

De namenklapper en de index van een bepaald jaar kunt u het beste tegelijk aanvragen. Het inventarisnummer van het verbaal kan pas aangevraagd worden als uit de index blijkt wat de datum van afdoening is.

Beperkte openbaarheid van stukken jonger dan 75 jaar

Het archief van het Ministerie van Justitie is openbaar voor zover het gaat om stukken ouder dan 75 jaar.
Zie voor zuiverings- en loopbaangegevens van veldwachters uit de oorlogsperiode de uitleg onder 'Periode 1915-1940 (1945) geheel Nederland'.

Periode 1811-1813 Zuid-Holland

In de archieven van de onderprefecten van de provincie Zuid-Holland bevinden zich, in de Franse taal, gegevens over veldwachters uit de jaren 1811-1813. Raadpleegt u de archiefinventarissen voor de aan te vragen inventarisnummers. Er zijn geen naamindexen dus het is vervolgens een kwestie van omslagen met archiefstukken doorkijken.

Rijksveldwachters Zuid-Holland
RegioArchiefinventaris
Flakkee3.02.10.01
Dordrecht3.02.10.02
Gorinchem3.02.10.03
's-Gravenhage 3.02.10.04
Leiden3.02.10.05
Rotterdam3.02.10.06

Voor de andere provincies moet u voor deze periode zijn bij de regionaal historische centra in de provinciehoofdsteden, zie lijst met websites.     

Periode 1813- augustus 1876 geheel Nederland

Wij betwijfelen of veldwachters in de periode 1813-1822 door het Ministerie van Justitie werden geregistreerd. De beschrijvingen in de archiefinventaris geven daarvoor geen aanknopingspunten. U kunt als u wilt namenklappers vanaf 1817 proberen (en als u succes heeft, de serie verbalen) van het archief van het Ministerie van Justitie, 1813-1876 (2.09.01).


 

Rijksveldwachters 1815-1876
PeriodeWatInv.nrs.
Jan. 1817 - dec. 1820Namenklappers419-443
Juli 1820 - nov. 1823Namenklappers en indexen445-452
Okt. 1815 - nov. 1823Verbalen13-190
Dec. 1823 - aug. 1876Namenklappers en indexen4258-4565
Dec. 1823 - aug. 1876Verbalen517-2896
1842Lijsten van veldwachters4657
Jan. 1858 - dec. 1876Bezoldigingsregisters rijksveldwachters*  5441-5451 (11 delen)

*Er is geen naamindex op dit bestand Bezoldigingsregisters. Inventarisnummers 5441-5444 (periode 1858-1866) zijn in een slechte staat en niet raadpleegbaar in de studiezaal. Voor de periode 1867-1876 (en in sommige gevallen ook met betrekking tot veldwachters die daarvoor al in dienst waren) kan het een waardevol bestand zijn. Zie de uitleg.
 

Periode september 1876 - 1914 geheel Nederland

Raadpleeg voor deze periode het archief van het ministerie van Justitie, 1876-1914 (archiefinventaris 2.09.05)

Rijksveldwachters 1876-1914
PeriodeWatInv.nrs.
Sept. 1876 - 1889Namenklappers3730-3743
Sept. 1876 - 1889Indexen3616-3729
Sept. 1876 - aug. 1889Verbalen3389-3680
1890 - 1906Namenklappers3262-3298
1890 - 1906Indexen3245-3261
Sept. 1889 - sept. 1906Verbalen2782-3193
1907 - 1914Namenklappers6027-6034
1907 - 1914Indexen6019-6026
Okt. 1906 - 1914Verbalen4903-5854

 
Periode 1915 - 1940 (1945) geheel Nederland 

Raadpleeg voor deze periode het archief van het ministerie van Justitie, 1915 - 1940 (archiefinventaris 2.09.22)

Rijksveldwachters 1915-1940 (1945)
PeriodeWatInv.nrs.
1915 - 1935Namenklappers15048-15063
1915 - 1934Indexen15028-15047
1934 - 1941Namenklappers en indexen15726-15741
1926 - 1935Namenklappers en indexen 'sollicitanten'15064-15066
1915 - 1929Verbalen6701-8786
1930 - 1939Verbalen8787-11841

Zuiverings- en loopbaangegevens van politiepersoneel tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn beperkt openbaar tot 2025. U kunt een verzoek tot inzage indienen in archiefbestand 2.09.54 (Justitie/Zuivering Politie) en 2.09.53  (Directoraat-Generaal van Politie 1940-1945) via info@nationaalarchief.nl, met vermelding van de volledige naam en de geboortedatum van de veldwachter, en voorzien van een bewijs van overlijden als hij korter dan 100 jaar geleden geboren is. De zuiveringsstukken betreffen ook gemeenteveldwachters.

Ten slotte

Typt u in de zoekfunctie op onze website 'rijksveldwachter' in dan krijgt u, behalve de hierboven genoemde beschrijvingen van stukken, nog meer treffers, bijvoorbeeld 2.09.01 (inv.nr. 5003) of 2.04.57 (inv.nrs. 2311-2313). Deze stukken bevatten echter niet of nauwelijks gegevens over individuele rijksveldwachters.

Termen:

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in