Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Raad van State Uitspraken 1945 - circa 1995

De Raad van State is een van de belangrijkste adviesorganen van de Nederlandse regering. Naast deze adviesfunctie spreekt de Raad ook recht over kwesties waarin burgers en particuliere organisaties het niet eens zijn met een beslissing van de overheid. De uitspraken van de Raad van State worden bewaard. Bij het Nationaal Archief zijn de uitspraken over de periode 1945-1995 ondergebracht.

Welke uitspraken van de Raad van State vind ik bij het Nationaal Archief?

Bij het Nationaal Archief zijn de uitspraken te vinden van de Afdeling Rechtspraak (1976-circa 1995) en van de Afdeling Geschillen van Bestuur (1945-circa 1995).

  • De Afdeling Rechtspraak heeft als taak het nemen van beslissingen in geschillen die haar zijn opgedragen door de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (Arob). Deze wet is op 1 juli 1976 in werking getreden.
  • De Afdeling Geschillen van Bestuur is belast met het adviseren van de Kroon inzake administratieve beroepszaken die niet onder de werking van de Wet Arob vallen.

Archieven van de Raad van State recenter dan 1995 zijn nog niet aan het Nationaal Archief overgedragen. Neemt u hiervoor contact op met de Raad van State.

Het Nationaal Archief bewaart ook archieven van de Raad van State van voor 1945:
2.02.06 Raad van State 1814-1913, met onder meer de afdeling Geschillen van Bestuur 1862-1913
2.02.07 Raad van State, afdeling Geschillen van Bestuur 1914-1944 (1957)
Deze twee bestanden blijven in deze onderzoeksgids verder buiten beschouwing. 

Hoe kan ik een uitspraak van de Raad van State inzien?

Het is mogelijk om in de studiezaal het dossier met de uitspraak te bekijken, en zelf te fotograferen, of te laten fotokopiëren of scannen. U kun het betreffende inventarisnummer van te voren reserveren of u kunt het tijdens uw bezoek aan de studiezaal aanvragen.

Het is ook mogelijk een kopie te verkrijgen. Een verzoek om een kopie van een uitspraak van de Raad van State kunt u doorgeven via het contactformulier. Bij dit verzoek dient u de volgende gegevens op te geven:

  • Dossier- of zaaknummer (verplicht!)
  • Datum van de uitspraak (indien bekend)
  • Het onderwerp van de gevoerde rechtszaak
  • Uw postadres

Hoe kom ik aan het dossier-of zaaknummer?

Zonder dossier- of zaaknummer is het niet mogelijk de door u gezochte uitspraak terug te vinden. Wanneer het nummer van de zaak u niet bekend is, kan het Nationaal Archief u niet aan dit nummer helpen. U kunt de Raad van State vragen naar de mogelijkheden om het dossiernummer te achterhalen.

Heeft u wel een nummer, maar weet u niet of dit het dossiernummer is? Hieronder vindt u willekeurige voorbeelden van deze nummers:

  • Afdeling Rechtspraak R03.89.4390
  • Afdeling Geschillen van Bestuur G04.93.0804

De nummers worden door punten gescheiden en worden meestal voorafgegaan door een letter. Dit is in de meeste gevallen een R of een G, maar een B of een S is ook mogelijk.

Kosten

Aan het opzoeken en scannen van een uitspraak van de Raad van State zijn kosten verbonden. U betaalt 16,75 euro starttarief plus de kosten voor de gemaakte scans (€1,50 per stuk). U ontvangt een factuur voor dit bedrag. Uiteraard is het zelf opzoeken en inzien van het dossier op de studiezaal kosteloos en u kunt daar óf zelf fotograferen of fotokopieen à €0,30 laten maken.

Hoe lang duurt het voordat ik mijn kopie krijg?

De maximale afhandelingstermijn van een reproductieverzoek van een vonnis van de Raad van State is drie weken. Het is mogelijk een spoedverzoek in te dienen. Wanneer u aangeeft de kopie met spoed te willen ontvangen, betaalt u als starttarief 33,50 euro. Een verzoek om scans dat vóór 13.00 uur per e-mail op info@nationaalarchief.nl wordt ingediend, kan in principe dezelfde middag afgehandeld worden. Vermeldt in de e-mail u dat u akkoord gaat met €33,50 starttarief. Zet u in de onderwerpsregel: SPOED - uitspraak Raad van State. 

Termen:

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in