Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Plantages op Curaçao

Het eiland Curaçao kende geen grote plantages zoals in bijvoorbeeld Suriname, daarom spreekt men vaak van ‘plantages en tuinen’. Op de circa honderd plantages werden nauwelijks exportproducten verbouwd, maar vooral voedsel voor het eiland zelf. Naast het vee dat men hield voor het vlees en zuivelproducten leefde ze van de zogeheten ‘kleine maïs’, eigenlijk gierst. Op Curaçao (en op Bonaire) werd daarnaast nog zout gewonnen. Bij het Nationaal Archief vindt u een aantal publicaties en twee archiefbestanden die u kunnen helpen bij het onderzoek naar plantages.

Hoe ga ik te werk?

Uw onderzoek naar Curaçaose plantages kunt u het best beginnen met het boek Plantages op Curaçao en hun eigenaren van T. van der Lee. In deze publicatie worden de plantages alfabetisch opgesomd met daarbij hun verkoopdata, verkoper en koper. In het boek vindt u bovendien een alfabetische index op plantage-eigenaar en een kaart van Curaçao met daarop alle plantages ingetekend.

In de archieven kunt u zoeken in de archiefbestanden van Curaçao, Bonaire en Aruba. Daarbij zijn vooral de notariële archieven en de archieven van de financiële administratie van belang. Eventuele lacunes kunt u aanvullen met behulp van overige archieven zoals van de Wees-, onbeheerde- en desolate boedelkamer. Houdt u er wel rekening mee dat dergelijk onderzoek niet eenvoudig is. 

Archieven van Curaçao, Bonaire en Aruba 1707-1828 (archiefinventaris 1.05.12.01)

  • Notariële en Secretariële akten van Curaçao 1708-1828, gedeeltelijk met een index op soort akten of een chronologische lijst van akten per jaar. Hierin vindt u onder andere boedelscheidingen en transportakten (Inventarisnummers 794-1134 en 1687)
  • Hypotheekakten Curaçao 1724-1828, gedeeltelijk met een chronologische lijst per jaar (Inventarisnummers 1135-1224 en 1698 (nummers 1271-1302)
  • Boedelrekeningen van de Wees-, onbeheerde- en desolate boedelkamer 1787-1828. In de inventaris vindt u ook de namen van de boedelrekeninghouders vermeld.
  • Administratie van Financiën met daarin de belastingregisters voor hoofd- en familiegelden over 1820, 1823 en 1826 (Inventarisnummers 1573, 1574, 1375-1382)

Archieven van Curaçao, Bonaire en Aruba 1828-1845 (archiefinventaris 1.05.12.02)

  • Notariële akten van Curaçao 1828-1845. Hierin vindt u onder andere huwelijkse voorwaarden en boedelscheidingen. Chronologische lijsten van deze akten vindt u in de inventarisnummers 800-807 (Inventarisnummers 749-799)
  • Secretariële akten 1828-1845 met daarin de transportakten, gedeeltelijk met een inhoudsopgave per jaar (Inventarisnummers 808-813 en 826)
  • Register van verkochte onroerende goederen in verband met de overdrachtsbelasting 1834-1845, gedeeltelijk met een inhoudsopgave per jaar (Inventarisnummers 827-838)
  • Hypotheekakten 1828-1845 met bijbehorende repertoria en chronologische lijsten (Inventarisnummers 839-872)
  • Boedelrekeningen van de Wees-, onbeheerde- en desolate boedelkamer 1828-1869. In de inventaris vindt u ook de namen van de boedelrekeninghouders vermeld. (Inventarisnummers 953-968)
  • Administratie van Financiën, Kohieren der belasting op eigendommen en bezittingen 1827-1844. Hierin vindt u ook de belastingaanslagen op de plantages (Inventarisnummers 1065-1085)

Literatuur

Lee, T. van der, Plantages op Curaçao en hun eigenaren 1708-1845 (Leiden 1989). Studiezaalsigantuur S 12 C 19

Renkema, W.E., Het Curaçaose plantagebedrijf in de negentiende eeuw (Zutphen 1981). Bibliotheeksignatuur 199 A 14

Emmanuel, Isaac S. en Suzanne A., History of the Jews of the Netherlands Antilles (Cincinatti 1970). Bibliotheeksignatuur 61 D 37

Almanak voor de Nederlandsche West-Indische bezittingen (’s Gravenhage en Paramaribo, Jaargangen 1856, 1859 en 1860) Bibliotheeksignatuur 53 A 12

Kaarten

Kaart van enige Plantagiën op het Eiland Curaçao, ca. 1720 (archiefinventaris 4.VEL inventarisnummers 1486 en 1487) Kaart van Curaçao met alle plantages ingetekend, 1836 (Archiefinventaris 4.TOPO inventarisnummer 19.9.5)

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in