Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Militairen: Overzicht van literatuur over militaire geschiedenis

Door een technische storing is aanmaken van een gebruikersprofiel en het reserveren van archiefstukken op dit moment niet mogelijk. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

 Overzicht van literatuur over militaire geschiedenis

 • Serie Bijdragen van de Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf, Brochurereeks van de Koninklijke Landmacht, Sectie Militaire Geschiedenis (aanwezig in bibliotheek Nationaal Archief: depotnummer V 222) 
   
  1. H. Ringoir - Afstammingen en Voortzettingen der Infanterie (1977)
  2. L. Verhoeff - Soldatenfolklore (1977)
  3. H. Ringoir - Afstammingen en Voortzettingen der Cavalerie en Wielrijders (1977)
  4. H. Ringoir - Afstammingen en Voortzettingen der Artillerie (1979)
  5. H. Ringoir -  Afstammingen en Voortzettingen der Genie en Trein (1980)
  6. F.G.J. ten Raa - De Uniformen van de Nederlandse Zee- en Landmacht, 2 dln, 
   (facsimile van de uitgave van 1900) (1980), met afbeeldingen
  7. H. Ringoir - Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en van 1815 tot 1940 (1980)
  8. H. Ringoir - Hoofdofficieren der Infanterie van1568 tot 1813 (1981)
  9. H. Ringoir - Nederlandse Generaals van 1568 tot 1940 (1981)
  10. J.A.M.M. Janssen - Commissie van Proefneming 1866 -15 december - 1981 (1981)
  11. G. Teitler - De Kolonels en Generaals van het  K.N.I.L. (1982)
  12. P.H. Kamphuis - Het Algemeene Nederlandsche Vredebond (1871 - 1901) (1982)
  13. H.L. Zwitzer - Documenten betreffende de Eerste politionele actie (20 juli 1947 - 4 augustus 1947)
  14. J.A. de Moor - Indisch Militair Tijdschrift (1870 - 1942). A selective and annotated bibliography
  15. G. Teitler - De Indische Defensie en de Bezuinigingen
  16. H. Amersfoort - Koning en Kanton, De Nederlandse Staat en het einde van de  Zwitserse krijgsdienst hier te lande 1814 - 1829 (1988)
  17. J. Verhoog - Herinneringsliteratuur betreffende het Nederlandse militaire optreden in Indonesië 1945 - 1950 (1989
  18. J.A.M.M. Janssen - Op weg naar Breda, De opleiding van officieren voor het Nederlandse leger tot aan de oprichting van de Koninklijke Militaire Academie in 1828 (1989)
  19. T.D. de Bruin - Intercontinenta, Orgaan der Nederlandsch - Indische Officiersvereeniging 1915-1942 / 1949-1951. A selective and annotated bibliography (1990)
  20. Dr. W. Klinkert - Het Vaderland verdedigd. Plannen en opvattingen over de verdediging van Nederland 1874 - 1914 1992
  21. Dr. W. Bevaart - Nederlandse Defensie 1839 - 1874 (1993)
  22. B. Bouman - Van Driekleur tot Rood-Wit. De Indonesische officieren uit het K.N.I.L. 1900 - 1950 (1995)
 • F.J.G. ten Raa en F. de Bas, Het Staatsche leger 1568-1795, Krijgsgeschiedkundige geschriften, deel I-V (aanwezig in bibliotheek Nationaal Archief: depotnummer H34 C1-C5)
 • Jaap R. Bruijn, Cees B. Wels, Met man en macht: de militaire geschiedenis van Nederland 1550-2000. (Amsterdam 2003) (aanwezig in bibliotheek Nationaal Archief: depotnummer 160 E12)
 • G.C.E. Köffler, De Militaire Willemsorde, Den Haag 1940. (aanwezig in bibliotheek Nationaal Archief: depotnummer H35A9)
 • Artikelen over de (stamboek)registratie van militairen in Gens Nostra, maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging van december 1972 en 1973           (jaargangen 27 en 28) en van juli/augustus 1984. (aanwezig in bibliotheek Nationaal Archief:, depotnummer H35D)
 • Arjan Kors, ’t Is plicht dat ied’re jongen. Geschiedenis van de dienstplicht in Nederland. Kwadraat, Utrecht 1996 (aanwezig in de bibliotheek van het Nationaal Archief; depotnummer 154 B 4)
 • Petra Groen en Wim Klinkert, Studeren in uniform: 175 jaar Koninklijke Militaire Academie 1828-2003. (Den Haag. 2003). (aanwezig in bibliotheek Nationaal Archief: depotnummer. 160 F 25)
 • Arthur ten Cate, Waarnemers op heilige grond: Nederlandse officieren bij UNTSCO 1956-2003. (Amsterdam, 2003). Met chronologische namenlijst van Nederlandse officieren die tot  augustus 2003 in naam van UNTSO zijn uitgezonden. (aanwezig in bibliotheek Nationaal Archief: depotnummer 160 F 28)

Met betrekking tot marinepersoneel

 • Drs. G.J.A. Raven in de bundel van H.L. Kruimel e.a., Voorouders gezocht, Inleiding tot de Genealogie. (Amsterdam 1981)
 • Thea  Roodhuyzen, In woelig vaarwater : marineofficieren in de jaren 1779-1802  (Amsterdam 1998) (Bijdragen tot de Nederlandse marinegeschiedenis; 8)
   (aanwezig in bibliotheek Nationaal Archief: depotnummer  V 786.8) 
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in