Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Overzicht van archieven over Suriname in het Nationaal Archief

In oktober 2009 hebben Suriname en Nederland overeenstemming bereikt over de overdracht van de Surinaamse archieven. Deze archieven zijn gevormd door het Nederlandse bestuur in Suriname en waren in beheer van het Nationaal Archief.

Tussen 2010 en 2017 is het Nationaal Archief bezig geweest met werkzaamheden voor het overbrengen van Surinaamse Archieven naar het Nationaal Archief in Suriname. Deze werkzaamheden bestonden uit het conserveren en integraal digitaliseren van de archieven. Het gedigitaliseerde materiaal is vervolgens beschikbaar gesteld op onze website. Begin 2017 zijn de laatste archieven verscheept naar Suriname. Kijkt u voor een compleet overzicht van deze archieven en de stand van zaken bij Studiezaal actueel onder de rubriek Vraagbaak-Bezoek ons.

Hoe ga ik te werk?

Bent u op zoek naar inwoners van Suriname? Kijk dan bij de onderzoeksgids Inwoners van Suriname. Hoe u kunt zoeken naar plantages kunt u vinden in de onderzoeksgids Plantages in Suriname. Tot slot kunt u met betrekking tot Surinaamse archieven nog de onderzoeksgids Voorouders in slavernij in Suriname raadplegen.

Hieronder treft u een overzicht aan van de archievenstukken over Suriname die in het Nationaal Archief aanwezig zijn. Op basis van de naam van het archief en de periode die het bestrijkt maakt u een selectie. Aan de hand van de archiefinventarisnummers en eventueel de inventarisnummers kunt u de stukken via de computer opvragen.  Indien publicaties niet in het informatiecentrum staan, kunt u deze aanvragen bij de balie in de studiezaal.

Archieven van de overheid in Suriname

Naam van het archiefPeriodeArchiefinventarisInventaris nummer(s)
Algemeen bestuur   
Raad van Politie en Justitie1669-16831.05.10.02 
Hof van Politie en Criminele Justitie1684-18281.05.10.02 
Gouvernements-secretarie1722-18281.05.10.01 
Hoge Raad Nederlandse West-Indische Bezittingen1828-18321.05.08.03 
Gemeentebestuur (= binnenl. Bestuur)1828-18321.05.11.09 
Gouverneur-Generaal West-Indische Bezittingen1828-18451.05.08.01 
Gouvernementssecretarie West-Indische Bezittingen1830-18471.05.08.02 
Koloniale Raad1832-18621.05.11.02 
Gouverneur van Suriname1845-18691.05.11.01 
Handelingen Koloniale Staten van Suriname + bijlagen; niet compleet!1866-19682.10.44 
Gouverneur van Suriname, Kabinet Geheim1887- 19512.10.18 
Gouverneur van Suriname, Kabinet1952- 19752.10.26 
Gouvernementsjournalen1816-18492.10.013328-3426
Gouvernementsjournalen1850-19002.10.026797-7104
Gouvernementsjournalen1901-1910,1923-19512.10.36.24267-736
Instellingen met een specifieke taak   
Doop-, Trouw-, Begraafregisters1662-18281.05.11.16 
Raad van Justitie/ Hof van Civiele Justitie1671,1718-18281.05.10.04 
Nederlands Portugees-Israelitische Gemeente1678-19091.05.11.18 
Oud Notarieel Archief1699-18281.05.11.14 
Gedeeltelijk geklapperd, op erflaters, plantage-
eigenaren, plantagenamen
ca 1740-17801.05.11.21 
College v. Commissarissen voor Kleine Zaken1740-18281.05.10.05 
Uitgifte gronden 1743-18241.11.06.05 
Administratie van Financiën1751-18281.05.10.07 
College v. Opzichters der Gemeene Weide1773-18151.05.10.06 
Kleine- of Conferentieraad1778-18101.05.10.03 
Nieuwe Wees-…en Onbeheerde Boedelkamer1788-18281.05.11.12 
Stukken overgebracht met de bestuursarchieven van Suriname. Hierin o.a. Nederlands-Brits Gerechtshof tot
wering slavenhandel
1810-18451.05.11.11 
Volkstelling Suriname onder Engels Bestuur 1811geen archiefinventaris 
Het Militaire Wezen1816 - 18281.05.10.08 
Drostambt van Nickerie; taxatie huurwaarde huizen Paramaribo1820-18711.05.11.10 
Commissariaat voor Militaire Zaken Suriname1822-18621.05.11.08 
Nieuw Notarieel Archief1828-18451.05.11.15 
Hof van Civiele en Criminele Justitie1828-18491.05.11.03 
Commissariaat voor de Inlandse Bevolking1828-18551.05.11.06 
Rechtbank van Kleine Zaken/Commissie tot de Kleine Zaken1828-18631.05.11.04 
Commissie Nieuwe Wees-, Onbeheerde Boedelkamer1828-18761.05.11.13 
Index op persoonsnamen   
Controleur-Generaal van Financiën1828-19031.05.11.07 
Geboorteregisters district Paramaribo 1828-19062.10.61 
Particuliere West-Indische Bank1829-18701.05.11.17 
Militair Gerechtshof18391.05.11.05 
Volkstelling Suriname 192119212.10.19.01 
Beheerder Surinaams Welvaartsfonds1947-19602.10.27.01 
Volkstelling Suriname 1950*19502.10.19.02 
Surinaamse adviescommissie Technische Bijstand1952-19592.10.27.03 
Stichting Indische Pensioenen in Suriname *1952-19752.10.27.02 
Rijksvoorlichtingsambtenaar Suriname1954-19752.10.27.04 


Archieven van de overheid in Nederland

Naam van het ArchiefPeriodeArchiefinventarisInventaris nummer(s)
Algemeen bestuur   

Eerste West-Indische Compagnie

1621-16741.05.01.01 
Tweede West-Indische Compagnie1674-17911.05.01.02 
Sociëteit van Suriname1682-17951.05.03 
inhoudslijsten Overgekomen Brieven en
Papieren Sociëteit van Suriname
682-17951.05.04.01 t/m 06 
Directie ad Interim / Raad der Koloniën1792-17951.05.02 
West-Indisch Comité1795-18002.01.28.01 
Raad der Amerikaansche Coloniën en
Bezittingen
1801-18062.01.28.02 
Tussen 1804 en 1814 viel Suriname onder Engels Bestuur!   
Ministerie van Koloniën1814-18502.10.01 
Ministerie van Koloniën1850-19002.10.02 
Ministerie van Koloniën, deelinventarissen1900-19632.10.36.04, t/m .16 
Ministerie van Koloniën, dossierarchief1900–19632.10.54 
Ministerie van Koloniën, Geheim Archief1901-19402.10.36.51 
Commissariaat voor Indische Zaken (ook West-Indië)1927-19492.10.49 
Ministerie van Koloniën te Londen1940-19462.10.45 
Ministerie van Koloniën, Geheim Archief1941-19572.10.36.52 
Directie Suriname en Nederlandse Antillen1946-19592.10.35.01 
Kabinet v.d. Vice Minister-President, later
Kabinet Surinaamse en Antilliaanse Zaken
1959-19752.10.41 
Instellingen met een specifieke taak   
Stamboekregistraties militairen Oost- en West Indië1814-19502.10.50 
Commissie Protestantse kerken in Oost- en West Indië1815-19582.10.12 
Min. Koloniën: Staten v. overledenen1816-1829Digitale index 
Naamklapper stamboeken ambtenaren Suriname1820-1827Digitale index 
Algemene Rekenkamer, Comptabel beheer West-Indië1821-18792.02.09.08215-249
Stamboekregistraties West-Indische ambtenaren met
alfabetische namenklapper

1850-1918

1850-1918

2.10.36.22

Digitale index

 
Staatscommissie Slavenemancipatie1853-18562.10.32 
Stukken betreffende opheffing van de slavernij in West-Indië1863-18682.02.09.08223-248
Min. Koloniën Betaalstaten Pensioenen1868-19252.10.31 
Troepenmacht in Suriname1900-19752.13.63 
C.C. Kayser, Voorzitter van de Nederlandse
Commissie tot Afbakening van de Grens van
Suriname met Brazilië en Brits-Guyana
1931-19392.10.35.03 
Ronde-Tafel-Conferentie Nederland-Suriname-Curaçao1945-19512.10.24 
Archivalia Vice-Minister President van Schaik betreffende
de Ronde Tafel Conferentie West, serie F
1947 -19492.10.28 
Ronde Tafel Conferentie West, serie H.1951-19562.10.16 
Tienjarenplan/ontwikkelingshulp Suriname1956-19752.10.20 
Archieven van particuliere ondernemingen en organisaties   
Plantage Spieringshoek a.d. Commewijne1819– 19552.20.28 
Plantage ‘La Prosperité’1823 – 19092.20.37.05 
Nederlandsche Handel-Maatschappij1824 – 19642.20.01 
Maatschappij ter bevordering godsdienstig onderwijs onder
de slaven in Suriname
1828-18372.07.01.06 
Rubber Cultuurmaatschappij Amsterdam, hier in: Surinaamse
Cultuurmaatschappij (zie ook: rubriek 5)
ca1938-19812.20.40 
Stichting Culturele Samenwerking STICUSA1948-19902.19.114 
Oost- en West-Indische Opvoedingsmaatschappij1951-18862.20.25 
Prins Bernhardfonds Suriname1955-19702.19.034 
Archieven van families en personen   
Familie Fagel (1513-1927)1682-17901.10.291797-1816
Jan Nepveu1719-17791.10.60 
Adriaan F. Lammens1767-18472.21.183.45 
Familie Gülcher1784-19602.21.07734
Willem O. Bloys van Treslong1802-18041.10.07 
Johannes van den Bosch1815-18282.21.028105 -172
Evert L. baron van Heeckeren van Waliën1818-18382.21.083 
J.H. Lance1822-18352.21.240 
Jan F.A.E. van Lansberge (zie ook rubriek 5)1839-18832.21.103219 - 229
Johan F.A. Cateau van Rosevelt, (zie ook rubriek 5)1847-18912.21.229 
Amandus H. Bots en Arnoldus G. Bots1853-18682.21.031 
Reinhard F.C. van Lansberge1859-18672.21.10357 – 67
Hendrik J. Smidt1885-19212.21.026.0822 - 37
B.C. de Savornin Lohman; hierin stukken van:   
MauritsA. de Savornin Lohman1888 – 18932.21.149
215 - 221
Hubert F.J. Mouwen1944-19462.21.183.59 
Rudolf A.J. van Lier1945-19862.21.257 
Mr. Henry L. de Vries1946-19752.21.205.67 
Willem Drees1952-19642.21.286377 – 400
Kaarten   
Collectie F.A. Cateau van Rosevelt

1862 – 1883

4.CAF 
Collectie van Lansbergeca. 1849-18804.LBF 
Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe16e-19e eeuw4.VEL 
Verzameling Buitenlandse Kaarten, aanvulling16e-19e eeuw4.VELH 
Dienst Hydrografie West-Indië17e–20e eeuw4.HYDRO131,132 
Ministerie van Koloniën, kaarten en tekeningen1814-19634.MIKO 
Gedrukte kaarten Oost-Indië en West-Indië19e-20e eeuw4.GKOW 
Topografische Dienstca.1900-19204.TOPO19.10.1-12
Rubber Cultuurmaatschappij Amsterdam , kaarten,
tekeningen en foto’s (zie ook onder rubriek 3)
1908-19804.RCMA 
Zie ook:
Schakels met het verleden. 39 land- en zeekaarten van Suriname in facsimile. Amsterdam
1973

Informatiecentrum

S50 62

 


Andere bronnen

Historische databases Suriname
Op onze website vindt u een aantal databases die u kunnen helpen in uw onderzoek. (U begint bij de K van Koloniën, u kunt ook doorbladeren naar de S van Suriname voor meer databases en indexen).

Persoonsgegevens van kolonisten:

Gegevens over geboorten, trouwen en overlijden van gereformeerde personen in de 17e en 18e eeuw (DTB Gereformeerde Kerk Suriname). Hierin vindt u ook de zogenaamde ‘boeroes’, immigranten uit Nederland die vanaf 1845 boerenbedrijven tot ontwikkeling brachten, en hun nakomelingen.

Vrijgelaten en geëmancipeerde slaven:

Hier vindt u twee databases met persoonsgegevens over vrijgelaten Surinaamse slaven en hun voormalige meesters:

 1. Surinaamse manumissies; Gegevens van ca. 6.000 in de periode 1883-1863 vrijgelaten slaven, hun (vroegere) eigenaren en de borgen.
 2. Emancipatie; hierin informatie over de emancipatie in 1863 van alle ca. 33.000 Surinaamse slaven en hun meesters, nadat Nederland de slavernij officieel had afgeschaft.

Contractarbeiders:

Persoons- en gezinsgegevens over immigranten uit Azië (en hun nakomelingen), die als contractarbeider naar Suriname zijn gegaan. Het betreft:

 1. Hindostaanse database: Gegevens van Hindostanen die tussen 1873-1916 vanuit India (toen Brits Indië) naar Suriname vertrokken
 2. Javaanse database: Gegevens van de Javanen die tussen 1890-1930 vanuit Indonesië (toen Nederlands-Indië) naar Suriname vertrokken.
 3. Chinese database: Gegevens van Chinezen die tussen 1853-1873 naar Suriname vertrokken.

Zie ook de website van het Nationaal Archief Suriname.

Publicaties (een selectie uit het bibliotheekbestand van het Nationaal Archief)

Publicaties van de overheid

 • Gouvernementsblad van Suriname 1816-1974, met alfabetisch register 1816-1965 (met hiaten)
  ’s-Gravenhage 1959 Bijblad op het Gouvernementsblad van Suriname 1900-1974. Bibliotheek: V 53A.
 • Verslagen van Bestuur en Staat van Suriname, Curaçao en de Nederlandse Antillen 1931-1952 ofwel Koloniale Verslagen in archiefinventaris 2.02.21.02.
  Handelingen Koloniale Staten van Suriname 1866-1968, in archiefinventaris 2.10.44

Bibliografieën

 • Nagelkerke, G.A., Derkx, J. en Rolfes, I., Suriname. A bibliography 1940-1995. Department of Carribean Studies of the Royal Institute of Linguistics and Anthropology. The Hague, Leiden 1980. Informatiecentrum: S 15 C 27, 29 en 37.
 • Nagelkerke, G.A, Literatuuroverzicht van Suriname, tot 1940: literatuur, aanwezig in de bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde te Leiden, KITLV Leiden, 1972. Bibliotheek: 70 G 46.
 • Nagelkerke, G.A, Literatuuroverzicht van Suriname, 1940 tot 1970 : literatuur, aanwezig in de bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde te Leiden, KITLV Leiden, 1971. Bibliotheek: 70 G 11.
 • Nagelkerke, G.A., Bibliografisch overzicht van Indianen in Suriname 1700-1977, KITLV Leiden, 1977. Bibliotheek: 47 F 2
 • Wagenaar, P., Hummelinck, L.J. van der Steen Bibliografie van Suriname Amsterdam [1972] Studiezaal: S 15 C 26

Overige naslagwerken

 • Benjamin, H.D., Snelleman Joh. F., Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indie, herdruk van de 1e uitgave Amsterdam, 1981. Informatiecentrum: S 37 16
 • Bruining, C.F.A., Voorhoeve J., en Gordijn W., Encyclopedie van Suriname, Amsterdam 1977. Informatiecentrum: S 11 D 15
 • Bueno de Mesquita, J. en Oudschans Dentz, F., Geschiedkundige tijdtafel van Suriname met een overzicht van de voornaamste wetenswaardigheden … met het jaar 1613 tot en met het jaar 1924, in tijdsorde gerangschikt en voorzien van een uitvoerige alfabetische klapper, Paramaribo 1925. Bibliotheek: 60 E 3
 • Geographische indeeling der plaatsen en plantages, (met alfabetisch register) z.pl. deel X a van de serie Publicaties Tweede Algemeene Volkstelling Suriname 1950. Welvaartsfonds Suriname 1954. Informatiecentrum: S 35 15
 • Janssen, René en Hove, Okke ten-, m.m.v. Hoogbergen,W., Historisch-geografisch woordenboek van Suriname, Utrecht 1993, in: Bronnen voor de Studie van Afro-Surinaamse samenlevingen, deel 14. Informatiecentrum: S 35 54
 • Schiltkamp, J.A. en Smidt, J. Th. de- (red.), West Indisch Plakaatboek, 1. Suriname. Plakaten, ordonnantiën en andere wetten, uitgegeven in Suriname, 1667-1816 (2 delen). Informatiecentrum: S 35 37-38

Termen:

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in