Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Oorlogsgids: 22. Hoe verging het de militairen van de land- en luchtstrijdkrachten in Nederlands Indië?

Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) was 90.000 man groot en bestond uit beroepsmilitairen, dienstplichtigen, landstormsoldaten, reserveofficieren en vrijwilligers. Tot het KNIL behoorden ook de Militaire Luchtvaart, het Vrouwenkorps en stads- en landwachten.

Op 7 december 1941 viel Japan de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbour aan. Op dat moment veranderde de Europese oorlog in een wereldoorlog. Nederlands-Indië werd door Japan bezet. De meeste militairen van de land- en luchtstrijdkrachten kwamen in gevangenschap terecht.

Gegevens over veel van deze militairen zijn terug te vinden in de verschillende series stamboekregistraties. Hierin staan summiere gegevens over (een deel van) de militaire loopbaan. Indiensttreding, verlof, Japanse krijgsgevangenschap en meer. Verwacht geen inhoudelijke informatie over bijvoorbeeld het werken aan de Birma-spoorweg.

Lees de bijlage voor een uitgebreide toelichting:

 • Welke soorten militairen waren er
 • Welke onderdelen behoorden óók tot het KNIL
 • Wat was de sterkte in november 1941?
 • Stamboekregistraties van militairen in Nederlands-Indië
 • Archieven, hierin onder meer:
  - Stamboekgegevens KNIL militairen met Japanse interneringskaarten
  - Extracten stamboeken KNIL-militairen (‘volledige stamboeken’)
  - Stamboeken en pensioenregisters van militairen in Oost en West-Indië, 1815-1951
 • Informatie over het overlijden van KNIL-militairen
 • Literatuur KNIL algemeen
 • Literatuur Vrouwenkorps en Militaire Luchtvaart
 • Literatuur krijgsverrichtingen
 • Literatuur onderscheidingen
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in