Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Oorlogsgids: 21. Waren er ook NSB’ers in Nederlands Indië?

Ja, die waren er. De Indische afdeling van de NSB begon zich eind 1933 te ontplooien. In 1937 telde de Indische NSB zo’n vijfduizend leden. De NSB in Nederlands Indie verschilde echter sterk van de Nederlandse tak. Het was in eerste instantie vooral een ultranationalistische groep mensen die Indië als kolonie voor Nederland wilde behouden. Vele Indo’s waren lid. De organisatie nam een anti-Japanse, dus naar Nederland toe gezagsgetrouwe houding aan. Eind jaren dertig werd echter duidelijk dat de NSB zich richtte op raszuiverheid. Toen verloor de Indische afdeling veel leden.

Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Nederland werden, op last van de Nederlandse regering, vele NSB’ers in Nederlands-Indië opgepakt en geïnterneerd. De willekeur bij deze acties was groot. De meeste NSB’ers bleven op vrije voeten. 146 NSB’ers werden als meest staatsgevaarlijk beschouwd. Zij zijn in januari 1942 naar Suriname overgebracht met het motorschip Tjisedane. De behandeling van de gevangenen aldaar was slecht. Pas in juli 1946 werd deze groep NSB’ers naar Nederland verscheept.

In tegenstelling tot hun Nederlandse collega’s, hebben de Indische NSB’ers zich over het algemeen niet schuldig gemaakt aan verraad of collaboratie.

Lees de bijlage voor een uitgebreide toelichting:

  • De Indische afdeling van de NSB
  • De NSB: een verboden vereniging (vanaf 9 mei 1940)
  • Vrouwelijke NSB’ers
  • NSB’ers naar Suriname
  • Gedrag van NSB’ers in Nederlands Indië tijdens de Japanse bezetting
  • Archieven
  • Archieven die niet in het Nationaal Archief aanwezig zijn
  • Literatuur
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in