Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Oorlogsgids: 17. Mijn ouders zijn na de oorlog allerlei rechten afgenomen: hun stemrecht, het Nederlanderschap en hun paspoort. Hoe kon zoiets?

Na de oorlog waren er vele duizenden Nederlanders die in meer of mindere mate met de Duitse bezetter hadden gecollaboreerd. Een Tribunaal of Bijzonder Gerechtshof kon na de oorlog een collaborateur veroordelen tot het verlies van stemrecht, Nederlanderschap en andere rechten. Ook nam de overheid soms het paspoort in. Dit had nogal wat gevolgen, niet alleen voor de betrokkenen zelf, ook voor familieleden.

Om welke rechten gaat het? Te denken valt aan:

  • Het bekleden van ambten, bijvoorbeeld bij de overheid en bij alle publiekrechtelijke lichamen.
  • Het dienen bij de gewapende macht.
  • Het actief en passief kiesrecht.
  • Het uitoefenen van het beroep van raadsman en gerechtelijk bewindvoerder.
  • Andere beroepen en functies waarvoor een veroordeelde in aanmerking komt.

Lees de bijlage voor een uitgebreide toelichting:

  • Het verlies van burgerrechten
  • Het ontnemen van de Nederlandse nationaliteit: gevolgen voor echtgenotes en kinderen? gevolgen voor vreemdelingen?
  • Inname van het paspoort
  • Archieven
  • Literatuur
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in