Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Oorlogsgids: 16. Wat was de Bijzondere Jeugdzorg?

Bijzondere Jeugdzorg was een instantie die zich, zoals de naam al zegt, bezig hield met de zorg van kinderen. Na de oorlog konden kinderen op twee manieren met bijzondere jeugdzorg te maken krijgen:

  • Beide ouders waren geïnterneerd, bijvoorbeeld vanwege collaboratie met de Duitsers. De kinderen konden dan niet altijd door familie worden opgevangen;
  • Soms werden ‘kinderen’ (kind-af was men pas op de 21e verjaardag) zelf verdacht en vervolgd vanwege Duitse sympathieën.

Van ieder kind werd een kaart gemaakt. Met onder meer informatie over waar ze geplaatst waren. Deze kaarten zijn bewaard gebleven. Vanwege privacybescherming zijn deze kaarten voorlopig alleen te raadplegen door personen die hun eigen kaart willen bekijken. En door wetenschappers die onderzoek doen. Raadpleging van deze kaarten is aan regels gebonden. Zie ook vraag 12 over de raadpleging van de archieven van de Bijzondere Rechtspleging. Van de kindertehuizen zelf is vrijwel alle administratie verloren gegaan. Een heel enkele keer is er informatie te vinden in het Regionaal Historisch Centrum in de provincie waar het kindertehuis gevestigd was.

Lees de bijlage voor een uitgebreide toelichting:

  • Speciale kindertehuizen
  • Wat is bewaard gebleven?
  • Archieven
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in