Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Oorlogsgids: 15. Hoe ‘voeren’ de Nederlandse marine en koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog?

Het antwoord vindt u in archiefbestanden over de zeevaart tijdens de oorlog. Bij zeevaart moet onderscheid worden gemaakt tussen de Nederlandse marine en de koopvaardij. Als u een varend personeelslid zoekt, is het handig te weten in welke tak van zeevaart iemand actief is geweest. Als u dit niet weet dan kunt u onderzoek doen in archieven van zowel de marine als de koopvaardij. In beide zijn vele persoonsgegevens terug te vinden. Een belangrijke bron bij onderzoek naar een loopbaan bij de marine is het persoonsdossier. De persoonsdossiers van het marinepersoneel dat tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft gediend, berusten bij twee andere instellingen. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag. En bij het Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel (BRIOP) te Kerkrade.

Het Nationaal Archief beheert diverse archieven waarin aanvullende informatie over koopvaardijpersoneel in de oorlogsjaren kan worden aangetroffen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld scheepsjournalen, onderscheidingen en nalatenschappen. Deze informatie is verspreid over een groot aantal archieven.

Lees de bijlage voor een uitgebreide toelichting:

  • Wederwaardigheden marine en koopvaardij
  • Archieven: onderzoek naar marinepersoneel bij het Nationaal Archief
  • Literatuur: marine
  • Archieven: onderzoek naar koopvaardijpersoneel (1940 – 1945) bij het Nationaal Archief
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in