Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Oorlogsgids: 12. Hoe kan ik onderzoek doen in het archief van de bijzondere rechtspleging?

Het belangrijkste oorlogsarchief bij het Nationaal Archief is het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR). Hierin zitten dossiers op naam van personen die na de oorlog met de bijzondere rechtspleging in aanraking zijn geweest. Personen die tot een zware straf veroordeeld zijn door een Bijzonder Gerechtshof. Maar ook personen waarvan gebleken is dat de verdenking ongegrond was.

In het jaar 2025 wordt het CABR zonder meer openbaar, dus voor iedereen ter inzage. Tot die tijd is het doen van onderzoek aan enkele voorwaarden gebonden.

Voorwaarden voor inzage van dossiers

Lang niet alle CABR-dossiers zijn ter inzage. De beperking van de raadpleging is gebaseerd op de bescherming van de privacy van nog levende personen. Dit heeft de volgende drie voorwaarden voor inzage tot gevolg:

  1. Inzage van een dossier op naam van een bepaalde persoon die korter dan 100 jaar geleden geboren is, is alleen mogelijk als de aanvrager kan aantonen dat de betrokkene overleden is. Is de betrokkene nog in leven, dan kan het dossier alleen met zijn of haar toestemming door een ander bekeken worden. Inzage van een dossier van iemand die meer dan 100 jaar geleden geboren is, kan zonder meer.
  2. Via het formulier op deze website of schriftelijk moet een verzoek worden ingediend ter inzage. Het vooronderzoek kan alleen door het Nationaal Archief gedaan worden. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Bekijk de procedure voor het aanvragen van inzage in de onderzoeksgids CABR.
  3. Gaat de aanvrager de inhoud van een dossier openbaar maken, dan is hij gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Lees de bijlage voor een uitgebreide toelichting:

  • Welke organisaties zijn betrokken bij de bijzondere rechtspleging
  • Voorwaarden voor inzage van dossiers
  • Wat voor soort gegevens kan men in de dossiers verwachten?
  • Literatuur

Termen:

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in