Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Oorlogsgids: 08. Heeft het Nationaal Archief gegevens over Duitsers die oorlogsmisdrijven hebben gepleegd, zoals in Heusden en Putten?

De archieven in het Nationaal Archief bevatten zeer veel informatie over de opsporing, uitlevering en berechting van Duitsers die in Nederland oorlogsmisdrijven hebben bedreven. Er zijn bijvoorbeeld veel verhoren bewaard gebleven. Hieruit is vaak een betrouwbare reconstructie te maken van wat er zich op enig moment precies heeft afgespeeld. U moet dan wel beschikken over namen van de personen die bij een bepaalde zaak betrokken zijn geweest.

Het is aan te bevelen eerst literatuuronderzoek te doen. Vervolgens kan het nuttig zijn om onderzoek te doen in lokale archiefinstellingen. In de toelichting kunt u lezen in welke archieven u in het Nationaal Archief onderzoek kunt doen.

Lees de bijlage voor een uitgebreide toelichting:

  • BOOM (Bureau Opsporing Oorlogsmisdrijven)
  • NMOO (Nederlandsche Missie Opsporing Oorlogsmisdrijven)
  • NWCC (Netherlands War Crimes Commission)
  • Archieven Heusden (Literatuur)
  • Putten (Literatuur)
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in