Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Oorlogsgids: 03. Wat is een oorlogsmisdadiger en wat een oorlogsmisdrijf?

Oorlogsmisdadiger

Zuiver juridisch gezien iemand die lid is van de bezettende macht en oorlogsreglementen heeft overtreden. Meestal een Duitser dus. In het spraakgebruik wordt in de meeste gevallen geen onderscheid gemaakt tussen Duitse en Nederlandse misdadigers. Als het over de Tweede Wereldoorlog gaat wordt iedereen die een zwaar misdrijf heeft begaan al snel een oorlogsmisdadiger genoemd.

Oorlogsmisdrijf

Een moord, begaan tijdens de oorlog, is niet noodzakelijkerwijs een oorlogsmisdrijf, maar kan een misdrijf in de zin van de strafwet zijn. Maar het doden van een gewonde tegenstander of een krijgsgevangene kan wel degelijk een oorlogsmisdrijf zijn. Het gaat erom dat het een handeling is die in strijd is met de wetten en gebruiken van de oorlog. Meer hierover in de toelichting.

Lees de bijlage voor een uitgebreide toelichting:

  • Politieke delinquenten (wanneer is iemand een oorlogsmisdadiger?)
  • Spraakgebruik (verwarring over het begrip oorlogsmisdadiger)
  • Landoorlogreglement 1907
  • Oorlogsmisdrijf
  • Misdrijf tegen de menselijkheid
  • Aansprakelijkheid (o.m. Verdrag van Versailles 1919, Traktaat van Londen 1945)
  • Literatuur
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in